Naturen som utgångspunkt för barns lärande

På Sagoskogens förskola har vi naturen i fokus och vi vistas ute stora delar av dagen. Vi arbetar med naturen som utgångspunkt för barns lärande och utifrån barnens intresse.

Vi vill skapa lärandesituationer i meningsfulla sammanhang, som ger en sammanhängande vardag, där det mesta utgår från vad som händer här och nu.

Tillsammans med barnen arbetar vi undersökande och problemlösande. Det är viktigt för oss att visa på hur man finner kunskap, faktaböcker, internet eller att kanske fråga någon annan, som redan vet och kan, att lära sig av varandra. Kunskapen är inte alltid det viktigaste utan hur man tar reda på något.

Att få uppleva, känna och använda alla sinnen befäster våra kunskaper.

I arbetslaget och på förskolan i stort använder vi oss av analys och efterreflektion. Vi pedagoger utvärderar fortlöpande så att målen i läroplanen finns representerade i vår verksamhet.

När barnen får vara med och styra verksamheten blir lärandet meningsfullt . Ofta är det slumpen som avgör att olika teman och projekt uppstår. Det gäller att ta tillfället i akt och fånga spontana idéer och förvandla dem till lärandesituationer. Barnens intresse avgör hur länge ett projekt varar.

Vi utgår ifrån ett medforskande arbetssätt. Pedagogernas roll är att fånga barnens idéer och skapa lärandesituationer. Genom att ställa frågor och vägleda barnen kan vi leda barnen mot målen i läroplanen. Vi kan också iscensätta situationer för att rikta barnens intresse.

Utemiljöns betydelse

Vi vill ha en utomhusmiljö där barnen kan leka fritt. Vi anser att en tillrättalagd ”lekplats” hämmar barnen i deras lek. Vi har medvetet utformat vår förskolegård med saker att leka med istället för vanliga leksaker. Barnen har tillgång till en ”utebygg” som innehåller t.ex. brädor, stora träklossar och däck. Det finns en koja och träd att klättra i. Vi har leksaker till sandlådan, men använder oss lika mycket av vad naturen har att erbjuda. Det utmanar barnens fantasi och att tänka själva och lösa problem på olika sätt, ex de skapar en gungbräda med hjälp av stock och bräda.

Vi tror också på en varierande utemiljö, då vi ofta söker oss utanför gården för att lära oss mer och utforska vår omgivning.

Ökad förståelse för miljön

Vi vill få barnen att bli medvetna om sin egen miljö och att få dem att känna sig delaktiga i en hållbar utveckling.Vi tror att om man barnen är medvetna om sin omgivning, lär sig att värna om den så kan det leda till ett vidgat miljötänkande i framtiden. Har man fått många lustfyllda upplevelser i naturen bland djur och växter, tror vi på att de kommer försvara, värna om och försöka bevara dessa miljöer i framtiden. Därför har vi valt att också arbeta med Grön Flagg genom Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Kost, rörelse och frisk luft

En viktig pusselbricka för barns lärande och utveckling och för en långsiktig hållbar utveckling i stort är maten. Vi vill lära barnen sunda och goda vanor, därför präglas vår förskola av matglädje och vi har medvetet valt att satsa på bra mat. Vår kock lagar all mat från grunden av en stor del ekologiska alternativt närproducerade råvaror. Lunchen varieras och anpassas efter årstid och säsong. Tillsammans med maten är det lika viktigt att tidigt i livet finna glädje i att röra på sig. Det grundlägger vi genom att vara mycket ute i naturen och låta barnen utmana sig själva i naturliga miljöer. Våra yngsta barn som sover gör det ute i sin egen vagn. Detta håller barnen friskare och ger en väldigt god sömn.