Naturen som utgångspunkt för barns lärande

På Sagoskogens förskola arbetar vi utifrån läroplanen för förskolan med naturen som utgångspunkt. Detta innebär att vi vill använda oss av naturen för att inhämta kunskap! I naturen utmanar vi barnen till såväl nya faktakunskaper som lustfyllda upptäckter, eller uppmanar till fysiska utmaningar. Genom naturen vill vi skapa lärandesituationer i meningsfulla sammanhang, som ger en sammanhängande vardag, där det mesta utgår från vad som händer här och nu. Att få uppleva, känna och använda alla sinnen befäster våra kunskaper.


Vi utgår från ett medforskande arbetssätt. Och vi upplever att det är när barnen får vara med och styra verksamheten som lärandet blir meningsfullt. Pedagogens roll är att fånga barnens upptäckter, idéer och funderingar och skapa lärandesituationer utav dem. Genom att ställa frågor, tillföra material och vägleda barnen kan vi leda barnen mot målen i läroplanen. Vi iscensätter också olika lärandesituationer för att rikta barnens intresse. Tillsammans med barnen arbetar vi undersökande och problemlösande. Det är viktigt för oss att visa på hur man finner kunskap, faktaböcker, internet eller kanske att fråga någon annan, som redan vet och kan, att lära sig av varandra. Kunskapen är inte alltid det viktigaste utan hur man tar reda på något.

I arbetslaget och på förskolan i stort använder vi oss av analys och efterreflektion. Vi pedagoger utvärderar fortlöpande så att målen i läroplanen finns representerade i vår verksamhet.

Utemiljöns betydelse

Vi vill ha en utomhusmiljö där barnen kan leka fritt. Det finns stora gräsytor, en koja, en hinderbana, kullar och många träd att både klättra, och skapa lekvärldar i. Barnen har tillgång till en "utebygg” som innehåller t.ex. brädor, stora träklossar och däck. Vi har leksaker till sandlådan, men använder oss lika mycket av vad naturen har att erbjuda. Det utmanar barnens fantasi, och hjälper dem att tänka själva och lösa problem på olika sätt, ex när de skapar en gungbräda med hjälp av en stock och bräda.
    Vi tar också ut vårt innematerial ut på gården, såsom duplo, böcker och ritmaterial.

Vi tror också på en varierande utemiljö, då vi ofta söker oss utanför gården för att lära oss mer och utforska vår omgivning. Det finns flera skogsområden runtomkring oss och många platser att besöka Vättern vid. Vi har en egen skolskog, Kungaskogen, som vi ofta besöker. Här har vi ett förråd med lärandematerial, samt en eldstad där vår kock lagar mat över öppen eld till oss.

Ökad förståelse för miljön

Vi vill göra barnen medvetna om sin egen miljö och få dem att känna sig delaktiga i en hållbar utveckling. Vi tror att om barnen är medvetna om sin omgivning, lär sig att värna om den, så kan det leda till ett vidgat miljötänkande i framtiden. Har man fått många lustfyllda upplevelser i naturen bland djur och växter, tror vi att de kommer försvara, värna om och försöka bevara dessa miljöer i framtiden. Därför har vi valt att också arbeta med Grön Flagg genom Stiftelsen Håll Sverige Rent.

I en del av vårt arbete för en hållbar utveckling odlar vi grönsaker, rotfrukter och blommor tillsammans med barnen varje år. Att få stoppa ner ett litet frö i jorden, hjälpa till att vattna och vårda, se hur det växer upp, för att sedan kunna skörda ger oss meningsfullhet och en känsla av att kunna påverka. Varje höst har vi sedan en skördevecka där vi hjälps åt att skörda och lagar mat av vår skörd över öppen eld i Kungaskogen.

Kost, rörelse och frisk luft

En viktig pusselbricka för barns lärande och utveckling och för en långsiktig hållbar utveckling i stort är maten. Vi vill ge barnen sunda och goda vanor, därför präglas vår förskola av matglädje och vi har medvetet valt att satsa på bra mat. Vår kock lagar all mat från grunden av en stor del ekologiska alternativt närproducerade råvaror. Lunchen varieras och anpassas efter årstid och säsong. En gång i månaden följer vår kock med till vår skolskog, Kungaskogen, för att laga mat över öppen eld tillsammans med oss. Under barnens sista år på förskolan får de också prova på att vara "Dagens kock". De är då med vår kock i köket under en dag, och lagar lunchen till oss. När barnen fyller år får de välja vilken kalasmat de vill bjuda sina kompisar på.

Tillsammans med maten är det lika viktigt att tidigt i livet finna glädje i att röra på sig. Det grundlägger vi genom att vara mycket ute i naturen och barnen utmanas i naturliga miljöer. Våra yngsta barn som sover gör det ute i sin egen vagn. Vi upplever att detta håller barnen friskare och ger en väldigt god sömn.